Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση στη Νευρολογία “Ημερίδα Άνοιας”


Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση στη Νευρολογία “Ημερίδα Άνοιας”

25 Μαΐου 2013, Ξενοδοχείο Stratos Vassilikos, Αθήνα