You are currently viewing 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σ.Ι.Γ.Ε. 30/31-5 και 1/6/2013

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σ.Ι.Γ.Ε. 30/31-5 και 1/6/2013


ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΓΕΝΕΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο
30/31-5 και 1/6/2013

Κεντρικό Κτήριο Πανεπιστημίου Αθηνών
Πανεπιστημίου 30

 genetiki

Η πρώτη Πανελλήνια (με διεθνείς συμμετοχές) Συνεδριακή διοργάνωση του Συνδέσμου μας θα αποτελέσει ένα ιστορικό συνεδριακό γεγονός. Κατά τη διάρκειά του αποτυπώνονται τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα και οι προβληματισμοί σε ένα ταχύτατα εξελισσόμενο πεδίο που βρίσκεται καθημερινά στην επικαιρότητα όχι μόνο της επιστημονικής κοινότητας αλλά και του πολίτη : Γενετική του ανθρώπου και Υγεία.
31 προσκεκλημένοι Ομιλητές, 32 Προφορικές και 40 Αναρτημένες Ανακοινώσεις, συζητήσεις Στρογγυλής τράπεζας («Γενετικές εξετάσεις προς τον πολίτη» και «Μετεκπαίδευση στην Γενετική») και Δορυφορικά Συμπόσια (ετ. ROCHE και Βαρελάς ΑΕ) συνιστούν ορισμένα βασικά οργανωτικά χαρακτηριστικά του συνεδρίου.

Τιμώμενο πρόσωπο της διοργάνωσης είναι η ομότιμη Καθηγήτρια κα Μεταξωτού Αικατερίνη, η επιστημονική διαδρομή της οποίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη Γενετική και την εξέλιξή της στη χώρα μας.
Ελπίδα και προσδοκία μας είναι η διοργάνωσή μας να αποτελέσει ένα σταθμό στην επικοινωνία, ενημέρωση και συνεργασία μεταξύ των συναδέλφων -Γενετιστών και μη- από τα γνωστικά πεδία της Εκπαίδευσης, της Έρευνας και της Παροχής Υπηρεσιών.

Για την Οργανωτική Επιτροπή και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΙΓΕ
Παπαδάκης Μάνος
http://www.sige.gr/newgr/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1

http://www.sige.gr/newgr/index.php?option=com_content&task=view&id=282&Itemid=55

ΠΕΜΠΤΗ 30/5/13

13.00 ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

 

ΑΙΘΟΥΣΑ Α

ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ

 

ΑΙΘΟΥΣΑ Β

ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

14.30 – 15.30

Στρογγυλή Τράπεζα

«Γενετικές δοκιμασίες απ’ευθείας στον Πολίτη»

Συντονιστής: Φλωρεντίν Λ.

Ομιλητές: Μάλλιος Β. – Κεχαγιά Ρ.

14.30 – 17.30

Ενότητα

«Γενετική του Καρκίνου»

Προεδρείο: Γοργούλης Β. – Μπάρδη Γ.

15.30 – 17.30

Ανακοινώσεις

«Μονογονιδιακά και Πολυγονιδιακά Νοσήματα» (1-9)

Προεδρείο: Χατζάκη Α. – Γιαπιτζάκης Χ.

14.30 – 16.30

Γκάγκος Σ.

Βλαστοκύτταρα και χρωμοσωμική αστάθεια στον Καρκίνο

Κλινάκης Α.

Επιγενετικές αλλαγές στον Καρκίνο

Τράγκα Θ.

Μετα-μεταγραφικοί μηχανισμοί ρύθμισης της γονιδιακής έκφρασης στον Καρκίνο

Αθανασιάδου Α.

Συμβολή της Κυτταρογενετικής στη διάγνωση και πρόγνωση των Αιματολογικών κακοηθειών

Γιαννουκάκος Δ.

Γενετική του Καρκίνου του Μαστού-Ωοθηκών

   

16.30 – 17.30

Ανακοινώσεις

«Γενετική του Καρκίνου» (1-5)

Προεδρείο: Νασιούλας Γ. – Σαμπάνη Κ.

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/5/2013 

 

ΑΙΘΟΥΣΑ Α

ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ

 

ΑΙΘΟΥΣΑ Β

ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

9.00 – 11.00

Ανακοινώσεις

«Νέες Τεχνολογίες & Εφαρμογές» (1-9)

Προεδρείο: Γεωργίου Γ. – Βελισαρίου Β.

9.00 – 11.00

Στρογγυλή Τράπεζα

«Η μετεκπαίδευση στην Γενετική για επαγγελματίες Υγείας»

Συντονιστές: Καναβάκης Μ. – Κόλλια Π.

     

Γκάγκος Σ.

Εργαστηριακή Γενετική

Γυφτοδήμου Γ.

Κλινική Γενετική

Κατσίχτη Λ.

Γενετική Συμβουλευτική

11.00 – 11.30

Διάλειμμα

11.30 – 12.50

Ενότητα

«Νέες Τεχνολογίες & Εφαρμογές»

Προεδρείο: Μοσχονάς Ν. – Τζέτη Μ.

   
 

Πατσαλής Φ.

Ανάπτυξη Μεθόδου μη Επεμβατικής Προγεννητικής Διάγνωσης στο αίμα της εγκύου

Τζέτη Μ.

Εφαρμογές Μικροσυστοιχειών (arrayCGH) στη διάγνωση  

Μακρυθανάσσης Π.

Κλινικές εφαρμογές της αλληλούχισης επόμενης γενιάς  

Κόνιαλης Χ.

Κλινικές Εφαρμογές και αποτελέσματα Γενωμικής Ανάλυσης με whole exome sequencing για τη διάγνωση σύνθετων νοσημάτων

   

16.00 – 17.20

Ενότητα

«Γενετική της Αναπαραγωγής»  

Προεδρείο: Μαύρου Α. – Μπαλασοπούλου Α.

16.00 – 17.05

 

Ενότητα

«Φαρμακογονιδιωματική»

Προεδρείο: Πατσαλής Φ. – Σανούδου Δ.


 

Πάγκαλος Κ.

Στρατηγικές Προγεννητικού Χρωμοσωμικού Ελέγχου στην εποχή της Γονιδιωματικής

Μπαλασοπούλου Α.

Μονογονιδιακά Νοσήματα: 30 χρόνια εμπειρίας

Γεωργίου Γ.

Γενετική της Υπογονιμότητας του Ανθρώπου

Traeger-Συνοδινού J.

Προεμφυτευτική Γενετική Διάγνωση: σύγχρονα δεδομένα και μελλοντικές προοπτικές

16.00 – 16.40

Σανούδου Δ.

Φαρμακογενετική – Φαρμακογονιδιωματική

Γιαννοπούλου Ε.

Εφαρμογές της Φαρμακογονιδιωματικής στην Ογκολογία  

   

16.40 – 17.05

 

Ανακοινώσεις

«Φαρμακογονιδιωματική» Φ1 – Φ2

       

17.20 – 17.45

Διάλειμμα

17.45 – 19.30

Ενότητα

«Γενετική της Αναπαραγωγής» (συνέχεια)

Προεδρείο: Traeger-Συνοδινού J. – Σύρρου M.

   

17.45 – 18.15

Αντσακλής Α.

«Η Συμβολή της Υπερηχογραφίας στη διάγνωση  

Γενετικών Νοσημάτων»

   

18.15 – 19.30

Ανακοινώσεις

«Γενετική της Αναπαραγωγής» (1 – 6)

Προεδρείο: Traeger-Συνοδινού J. – Σύρρου M.

18.20 – 19.30

 Ενότητα «Γενετικά Σύνδρομα» Προεδρείο: Πάγκαλος Κ. – Φρυσίρα Ε.
Καραδήμα Μ., Κούτσης Γ., Φλωροσκούφη Π., Πάνας Μ. Μελέτη των Κληρονομικών Πολυνευροπαθειών στον Ελληνικό Πληθυσμό Δουλγεράκη Α. Σκελετικά Γενετικά Νοσήματα Φρυσίρα Ε. Μοριακή Ανάλυση του Γονιδίου MECP2 σε παιδιά με νοητική στέρηση

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 1/6/2013

 

ΑΙΘΟΥΣΑ Α

ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ

 

ΑΙΘΟΥΣΑ Β

ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

9.30 – 11.00

Ενότητα

«Μονογονιδιακά – Πολυγονιδιακά Νοσήματα»

Προεδρείο: Ευθυμιόπουλος Σ. – Στεφανής Λ.

10.00 – 11.00

Ανακοινώσεις

«Γενετικά Σύνδρομα» (1-5)

Προεδρείο: Κοσμαίδου Ζ. – Κολιαλέξη Α.

 

Τσέζου Α.

Η οστεοαρθρίτιδα σαν μεταβολικό νόσημα: ενεχόμενα γονίδια

Κίτσιου Σ.

Η συμβολή του μοριακού καρυοτύπου στην μελέτη των συγγενών καρδιοπαθειών

Δικαίος Δ.

Η πολυπαραγοντική συνιστώσα σε ψυχιατρικές ασθένειες

Στεφανής Λ.

Μονογονιδιακή και πολυπαραγοντική γενετική βάση νευροεκφυλιστικών νοσημάτων