15η Μετεκπαιδευτική Διημερίδα “Το Αλλεργικό Παιδί στην Κλινική Πράξη”


15η Μετεκπαιδευτική Διημερίδα “Το Αλλεργικό Παιδί στην Κλινική Πράξη”
01/02/2014, Ερευνητικό Κέντρο Δημόκριτος, Αθήνα
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας : Κολλέγιο Αλλεργιολογίας Παίδων
Website: www.allergiko-paidi.gr