2ο Forum Παιδιατρικής του Θεραπευτηρίου Metropolitan


2ο Forum Παιδιατρικής του Θεραπευτηρίου Metropolitan
Παιδιατρική Κλινική Θεραπευτηρίου Μetropolitan
5 Oκτωβρίου 2013, Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος