2ο Διεθνές Forum “Βιοεπιστήμες & καρκίνος: Από την πρόληψη στη θεραπεία


2ο Διεθνές Forum “Βιοεπιστήμες & καρκίνος: Από την πρόληψη στη θεραπεία”
11-12 Οκτωβρίου 2013, Ξενοδοχείο Caravel, Αθήνα