20ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Αθηροσκλήρωσης

Συνέδρια - Ημερίδες
Spread the love

20ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Αθηροσκλήρωσης
27-29 Σεπτεμβρίου 2013, Θεσσαλονίκη, The Met Hotel
Ελληνική Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης


Spread the love