20ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Αθηροσκλήρωσης


20ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Αθηροσκλήρωσης
27-29 Σεπτεμβρίου 2013, Θεσσαλονίκη, The Met Hotel
Ελληνική Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης